Home » O projektu Localization.NEWS

O projektu Localization.NEWS

Projekt Localization.NEWS iniciovala překladatelská společnost ASAP-translation.com a jeho cílem je zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o událostech a novinkách v oblasti překladu a lokalizace a propagovat práci a úspěchy jednotlivých partnerských organizací. Projekt sdružuje partnerské překladatelské společnosti z celého světa, které jeho prostřednictvím informují odbornou i laickou veřejnost o své činnosti, úspěších, ale také o novinkách v oboru překladu a lokalizace, zejména v oblastech, jako jsou nové technologie v překladu, zveřejňuje informace o personálních změnách ve společnostech, výzkumu v oblasti překladu, vzdělávacích aktivitách.

Svou činností bychom rádi přispěli k transparentnosti poskytovaných služeb a k rozvoji celého překladatelského a lokalizačního oboru.