Home » Školení SDL Trados Studio 2021 pro překladatele ŽOS Trnava
Případové studie Vzdělávání

Školení SDL Trados Studio 2021 pro překladatele ŽOS Trnava

Dne 18.5.2021 se konalo školení pro počítačem podporovaný překladatelský program SDL Trados Studio 2021. Školení probíhalo online, ale na to jsme si během korunové pandemie zvykli. Zúčastnili se ho dva interní překladatelé ŽOS Trnava, kteří mají na starosti firemní překlady technické dokumentace v němčině, angličtině, francouzštině a češtině v kombinaci se slovenštinou. Kromě úspěšného zvládnutí práce s CAT softwarem SDL Trados Studio 2021 jsme také nastavili sdílení překladových pamětí a terminologického slovníku. Zejména zavedení jednotné firemní terminologie je předpokladem kvalitních a konzistentních překladů, a tedy i firemní komunikace. Překladatel, který u nás dříve absolvoval školení SDL Trados Studio 2021, nám potvrdil, že již po několika měsících používání softwaru pro počítačem podporovaný překlad (v tomto případě softwaru SDL Trados Studio 2021) je vidět zlepšení kvality překladů i zvýšení kapacity překládaných dokumentů, a tedy i úspory pro firmu.

SDL Trados Studio training for in-house translators

Školení SDL Trados Studio pro interní překladatele

O autorovi

ASAP-translation.com

ASAP-translation.com has been providing translation and interpreting services for more than 17 years and during that time we have implemented more than 100,000 translation and interpreting projects! We use dynamic quality management, which means that based on analyzes and client requirements, we provide several quality levels of translation from machine translation (MT), up to translation in accordance with the ISO 17100 standard, i.e. with double output control.

read more